Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyonu Öz Değerlendirme Birim Kurulları’nın ilk Çalıştayı 2 Mayıs 2018 tarihinde Dekanlık Binası Mor Salonda yapıldı. Çalıştay kapsamında “Öz Değerlendirme Raporu” ile ilgili çalışmalar gerçekleştirildi.  Çalıştaya, Öz Değerlendirme Birim Kurullarında görev alan çok sayıda öğretim üyesi, öğretim elemanı, öğrenci ve idari personel katıldı. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyonu konusundaki çalışmalara devam edilecektir.