Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından, fakültemiz anabilim/bilim dalları başkanlarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Anabilim/bilim dalı tarafından göreve yeni seçilen anabilim/bilim dalı başkanları, göreve seçildikleri tarihi takiben 1 ay içerisinde Fakültemiz Dekanlığı tarafından belli başlı konularda bilgilendiriliyor.

Yeni seçilen anabilim/bilim dalı başkanlarına, “akademik işler”, “görevlendirmeler”, “yıllık faaliyetlerin değerlendirilmesi”, “personel işlemleri”, “araştırma faaliyetleri”, “eğitim faaliyetleri”, “mezuniyet sonrası eğitim”, “tanıtım faaliyetleri” konularında detaylı bilgiler veriliyor.

Bu toplantılarda, Anabilim/bilim dalı başkanlarına, özellikle, “Ankara Üniversitesi çalışanlarının etik değerler ve ilkeler belgesi” doğrultusunda davranmaları gerektiği de hatırlatılıyor.