Prof. Dr. Gökhan Çelik ve Prof. Dr. Akın Kaya’dan Dünya Tüberküloz Günü Mesajı

//Prof. Dr. Gökhan Çelik ve Prof. Dr. Akın Kaya’dan Dünya Tüberküloz Günü Mesajı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gökhan Çelik ve Prof. Dr. Akın Kaya, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü nedeniyle fakültemiz web sitesi ve Gazete Ankara Tıp aracılığıyla kamuoyu ile bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Çelik ve Prof. Dr. Kaya’nın açıklamaları şöyle:

“24 Mart 1882, Dr. Robert Koch’un Mycobacterium Tuberculosis’i keşfettiğini duyurduğu tarihin yıldönümüdür. Dünya nüfusunun 1/3’ü Tb basiliyle enfekte bulunuyor. Yılda yaklaşık10 milyon yeni tüberküloz hastası ortaya çıkıyor ve günde 5 bin kayıpla yılda 1.8 milyon kişi tüberkülozdan ölüyor. Bu istatistik verileri, hastalığın ne kadar yaygın ve ölümcül olduğunu, sürekli mücadele kararlılığı gerektirdiğini ortaya koyuyor.

Bu ölüm rakamları önlenebilir ölümlerin yüzde 25’ine tekabül ediyor. AIDS ile tüberküloz birliktelikteliğinde akciğer dışı organ tüberkülozu daha sık bulunuyor ve ölüm oranları 2 kat fazlalıkla yüzde 50’yi geçiyor.

Tüberküloz önlenebilir ve tedavi edilebilir olmasına rağmen, birçok insan hala bu hastalıktan muzdarip durumda. Tüberküloz hastalığı sıklığı toplumun gelişmişlik düzeyi ile direkt ilişkilidir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sıklık gelişmiş ülkelere göre 10-250  kat daha fazla. Dünya genel Tb sıklığı 143/100 bin, ülkemizde ise 2016 sıklık rakamları yüzde 15.3’tür. Ülkemizde tüberkülozlu sayısı yıllık dünyadaki azalma oranının yaklaşık 2 kat hızıyla yüzde 6 olarak azalıyor.

Ülkemizde tüberküloz ile savaş Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak büyük bir politik kararlılıkla ve ekonomik destekle ücretsiz olarak sürdürülüyor. Ülkemizde, doğrudan gözetimli tedavi uygulamaları ile dünyadaki en yüksek tedavi başarısı oranlarına ulaşılmış bulunuyor ancak eradikasyona ulaşmak için önümüzde çok daha yol var. Temel prensibler olarak; BCG aşılaması,  tüberkülozlu vakaların bulunması,  vakaların kayıtları ve takipleri, erken ve doğrudan gözetimli tedavileri,  temaslılarının taranması, latent tüberküloz enfeksiyonun tanısı ve tedavisi, dirençli tüberküloz gelişiminin önlenmesi ve dirençli tüberkülozluların ideal tedavisi, hastaların ve sağlık personellerinin eğitimleri konularına yaklaşımın titizlikle sürdürülmesi gerekiyor.”

2018-10-01T21:39:47+03:00

İLETİŞİM

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Yerleşkesi Hacettepe Mahallesi A.Adnan Saygun Cad. No: 35 Altındağ/Ankara/Türkiye

Telefon: (0312) 310 30 10 (18 Hat)

Faks: (0312) 310 63 70

Son Yazılar

X