Empati ve Empatinin Nöral Mekanizmaları

//Empati ve Empatinin Nöral Mekanizmaları

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’ndan Araş. Gör. Simge Aykan, 13 Şubat 2018 tarihinde Fakültemiz Morfoloji Binası Prof. Dr. Sema Yavuzer Seminer Salonu’nda ‘Empatinin Nöral Mekanizmaları’ konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Araş. Gör. Aykan, sunum ile ilgili fakültemiz web sitesi ve Gazete Ankara Tıp’a açıklamalar yaptı.
Aykan’ın açıklamaları şöyle: “Empati, yunanca  empathia kelimesinden köken alır ve “içinde hissetme”ye karşılık gelir. Daha geniş anlamda empati, kişilerin başkasının duygusal durumundan etkilenmesi ve paylaşması, karşısındakinin durumuna ilişkin nedenleri değerlendirmesi ve bakış açısına adapte olarak onunla özdeşleşmesidir. Empatinin ilk olarak yavru bakımı ile annenin yavrunun ihtiyaçlarını anlaması gereksiniminden ortaya çıktığı, daha sonra sosyal bağlanmada görev aldığı düşünülmektedir.

Empatinin gerçekleşebilmesi için gerekli nöral ve zihinsel süreçler birçok çalışmaya konu olmuştur.  Yapılan nörogörüntüleme çalışmalarında başkalarının duygusal durumunun gözlenmesi sırasında aynı durumu birey kendi yaşarken aktive olan nöral ağların etkin olduğu görülmüştür. Örneğin kendimiz ağrı çekerken ve başkasının ağrı çektiğini gördüğümüzde aktive olan beyin bölgelerimiz aynıdır. Empati durumunda etkin olan bölgeler duyguların ve duygusal davranışların düzenlenmesi ile ilişkili ön-orta singulat korteks ve vücudun içsel bilgisi ile duygusal bilgilerinin bütünleştirilmesinde görev alan ön insuladır.

Birçok zihinsel ve duygusal işlevde olduğu gibi empatide de bozukluklar görülmekte ve çeşitli hastalıklar ile ilişkilendirilmektedir. Kişilerin karşılarındakilerin duygularını paylaşabilmesi fakat anlayamaması Otizm Spektrum Bozukluklarında,  duyguları anlaması fakat paylaşmaması ise antisosyal kişilik bozukluğunda görülmektedir. Bunun yanında şizofrenide genel empati yetersizliği, Williams sendromunda ise genel empati fazlalığı vardır.”

 

 

 

2018-02-26T10:19:13+03:00

İLETİŞİM

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Yerleşkesi Hacettepe Mahallesi A.Adnan Saygun Cad. No: 35 Altındağ/Ankara/Türkiye

Telefon: (0312) 310 30 10 (18 Hat)

Faks: (0312) 310 63 70

Son Yazılar

X