Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve üç ülkenin (Türkiye, Ürdün, Lübnan) ortaklığı ile yürütülecek olan Suriyeli adölesan kız ve genç kadınlarda üreme sağlığı hizmetlerinin kullanımını arttırmaya yönelik toplum temelli bir müdahale çalışması projesi başlatıldı. Türkiye ayağını Ankara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nin oluşturduğu projenin temel sorumluluğunu Fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Çöl yürütüyor.

İlk toplantısı Ağustos 2017’de Cenevre’de yapılan projenin, ikinci toplantısı DSÖ ve ülke temsilcileriyle birlikte 20-21 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantı, altı fazlı projenin ilk etapta yürütülecek olan psikososyal müdahale paketinin geliştirilmesi ve uyarlanmasını içeren ilk iki fazına yönelik gerçekleştirildi. Toplantı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik’in açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra, DSÖ Üreme Sağlığı ve Araştırmaları Adölesanlar ve Riskli Toplumlar Koordinatörü Dr. Lale Say ve Dr. Loulou Kobeissi projenin önemini ve toplantının amaçları hakkında bilgiler paylaştılar.

Ayrıca Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göç Sağlığı Daire Başkanı Dr. Kanuni Keklik tarafından Türkiye’de Suriyeli göçmenlere yönelik sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi verildi. İki gün süren toplantı ülkelerin projeyle ilgili yol haritaları, önerileri ve bununla ilgili tartışmalarla sürdürüldü. Toplantıya zaman zaman çeşitli ülkelerden Skype ile bağlanıp katkı sunan katılımcılar da oldu.

Projenin ilk iki fazıyla ilgili mevcut durum ve yol haritasının belirlendiği ülke sunumları oturumlarında, Türkiye sunumlarını Prof. Dr. Meltem Çöl gerçekleştirdi. Toplantının ardından yurtdışından gelen tüm katılımcılarla birlikte Alemdağ Göçmen Sağlığı Merkezi ziyaret edildi ve yetkililerden bilgi alındı. Verimli geçen toplantı sonrasında tüm katılımcılar memnuniyetlerini dile getirdi.