Genel tanıtım
Çalışma yönergesi
Eğitim kurulu
……….Mesleksel ve iletişim becerileri grubu
……….İletişim Becerileri Eğitimi Çalışma grupları
Mesleksel Beceri Dersleri
……....Derslere genel bakış
……….Dönem 1
……….Dönem 2
……….Dönem 3
İletişim Becerileri Uygulamaları
Ölçme-değerlendirme
Öğrenim rehberleri ve videolar
Standardize hasta uygulamaları
Maket listesi
İletişim Becerileri eğitimi almış eğiticiler
Projeler
Fotoğraf albümü

İletişim
Mesleksel Beceri Laboratuvarı Sekreteri
Filiz Çalıt
595 71 54
calit@medicine.ankara.edu.tr
Bülent Bal
595 71 54
sbbal@hotmail.com