"Çağdaş, Evrensel, Akredite Tıp Eğitimi"

Anasayfa 2018-01-12T09:55:57+00:00

Duyurular

Haberler

Etkinlikler

Ocak, 2018

GÖRÜNTÜLENECEK ETKİNLİK YOK

Ocak, 2018

2Ocak13:00- 14:30Ailevi Akdeniz Ateşi (Konferans)

4Ocak11:00- 12:30Melatonin (Seminer)

9Ocak13:00- 14:30İnflamatuvar Miyopatiler (Konferans)

10Ocak11:00- 00:00Anjiyoödem (Seminer)

10Ocak13:30- 15:00Damak Yarıklı Hastanın Ameliyat Öncesi ve Sonrası (Seminer)

10Ocak14:00- 00:00Granüloza Hücreleri (Seminer)

16Ocak13:00- 14:30Otoinflamatuvar Hastalıklara Genel Bakış (Konferans)

18Ocak15:30- 00:00Sağlık Çalışanlarının Hakları Olanaklı mıdır? (Seminer)

30Ocak11:00- 00:00FMF Tedavisinde Yenilikler (Seminer)

31Ocak11:00- 00:00Erişkin Çağda Başlayan Besin Allerjisi (Seminer)

31Ocak13:30- 15:00Melanomda İmmünmodülasyon ve Hedeflenmiş Moleküler Tedaviler (Seminer)

X