"Çağdaş, Evrensel, Akredite Tıp Eğitimi"

Anasayfa 2018-01-12T09:55:57+00:00

Duyurular

Haberler

Etkinlikler

Nisan, 2018

17Nisan - 19Nisan 1709:00Nisan 19Akademik Gelişim Programları

Nisan, 2018

3Nisan13:00- 14:00Akut böbrek hasarı olan hastaya yaklaşım (Seminer)

4Nisan11:00- 00:00İleri yaşta astıma yaklaşım ve geç başlangıçlı astım (Seminer)

4Nisan11:00- 12:30Santral Sinir Sisteminin Filogenetik ve Ontogenetik Gelişimi (Seminer)

4Nisan13:30- 15:00Meme Küçültmede Kullanılan Pedikül ve Deri Eksizyon Paternlernin Karşılaştırılması (Seminer)

10Nisan13:00- 14:30Crush Sendromu (Seminer)

17Nisan11:00- 00:00Kronik böbrek hastalığı ve diyaliz hastalarında Warfarin ve Oral Antikoagülan kullanımı (Seminer)

17Nisan13:00- 14:30Onkolojik Aciller (Konferans)

18Nisan13:30- 15:00Lenfödem için Deneysel Modeller (Seminer)

19Nisan11:00- 12:30Sınır zihinsel yetersizlikte ruhsal hastalıkların tedavisi (Seminer)

19Nisan15:30- 00:00Bir Başka Pencereden Meme Kanseri ve Diğer Her Şey: Dil, Tarih, Etik ve Estetik (Seminer)

20Nisan13:00- 00:00Diabetik Vitrektomi (Konferans)

23Nisan10:30- 00:00“Kardiyomiyosit Proteinlerinin Klinikteki Kullanımı” (Seminer)

24Nisan13:00- 14:30Kanserli hasta ve yakınlarına kötü haber verme (Konferans)

24Nisan14:00- 00:00Hipoterminin Fizyolojik Etkileri (Seminer)

25Nisan13:30- 15:00Deri Anatomisi ve Fizyolojisi & Alanımızla ilgili güncel makaleler (Seminer)

27Nisan11:00- 00:00Proteinüriye yaklaşım (Seminer)

27Nisan11:30- 00:00Ateş Etyolojisinde Romatolojik Hastalıklardaki Yeri (Seminer)

27Nisan13:00- 00:00Retina Hastalıklarında Optik Koherens Tomografi (Konferans)

30Nisan10:30- 00:00“3D Organotipik Kültür:Memeli Biyolojisi ve Hastalıkları Deneysel Modeli” (Seminer)

X