"Çağdaş, Evrensel, Akredite Tıp Eğitimi"

Anasayfa 2018-01-12T09:55:57+00:00

Duyurular

Haberler

Etkinlikler

Mayıs, 2018

GÖRÜNTÜLENECEK ETKİNLİK YOK

Mayıs, 2018

2Mayıs13:30- 15:00Vaskülarize Kemik Greftlerinin Kullanımı & Alanımızla ilgili güncel makaleler (Seminer)

3Mayıs11:00- 12:30Psikiyatride Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler (Seminer)

4Mayıs - 5Mayıs 408:00Mayıs 510.Ulusal Larengoloji Kongresi

4Mayıs10:30- 00:00“Kriyobiyolojideki Yenilikler” (Seminer)

8Mayıs11:00- 11:00Fibrimiyalji (Seminer)

8Mayıs13:00- 14:30Plazma hücre diskrazileri (Konferans)

8Mayıs13:30- 00:00Müzik ve Kognisyon (Seminer)

15Mayıs13:00- 14:30Obezite İlişkili Nefropatiler (Seminer)

15Mayıs13:00- 14:30Lenfoproliferatif Hastalıklar (Konferans)

16Mayıs13:30- 15:00Malign Deri Tümörlerinin Postoperatif Takibi & Alanımızla ilgili güncel makaleler (Seminer

16Mayıs15:00- 17:00Adli ve Psikiyatrik Yönleri İle Cinsel Suçlar (Panel)

17Mayıs11:00- 12:30Psikiyatride Mitokondriyal Hastalıklar (Seminer)

17Mayıs15:30- 00:00Minnesota Günlüğü (Seminer)

22Mayıs13:00- 14:30Yaşlıda unutkanlığa yaklaşım (Konferans)

22Mayıs13:30- 00:00Ölümü Geciktirmek (Seminer)

23Mayıs11:00- 00:00Erişkin İmmün Yetmezlikler (Seminer)

23Mayıs13:30- 15:00Cinsiyet Değiştirme Ameliyatları & Alanımızla ilgili güncel makaleler (Seminer)

25Mayıs10:30- 00:00“Kök Hücrelerde Sitotoksisite” (Seminer)

25Mayıs11:00- 11:00Sistemik Lupus Eritematozda Nörolojik Tutulum (Seminer)

29Mayıs11:00- 11:00İdiyopatik İnflamatuar Miyopatiler (Seminer)

29Mayıs13:00- 14:30Kronik böbrek rahatsızlığında perisitlerin rolü (Seminer)

29Mayıs13:00- 14:30Yaşlıda uyku bozukluklarına yaklaşım. (Konferans)

29Mayıs13:30- 00:00Egzersiz ve Kök Hücre (Seminer)

30Mayıs13:30- 15:00Rinoplastide Kullanılan Greftler & Alanımızla ilgili güncel makaleler (Seminer)

30Mayıs14:00- 00:00“Schwann Hücresi” (Seminer)

X